Vår vision

Vår vision är att skapa ett rum där människor kan trivas, mötas och känna delaktighet. Vi tycker att det är viktigt att man själv är med och bestämmer över det man arbetar med, att man deltar i planeringen och olika beslutsprocesser och genom det skapas empowerment, som gör det möjligt att påverka och ta kontroll över sin egen situation. Vår filosofi är att det finns en plats för alla.

Vi jobbar med självförtroendeträning samt personlig utveckling. Vi erbjuder även hjälp att skapa proffsiga CVn och personliga brev, intervjuträning samt jobbsökargrupper.

avslappning2avslappning

Arbetsuppgifter skapas utifrån kompetens och efter varje människas egen förmåga att delta i de aktiviteter som erbjuds i företaget, som i sin tur leder till en trygg och utvecklande miljö. Friskvård är en viktig del i vår verksamhet, vi tillhandahåller med bla mindfulness, kontemplativ målning, avslappning, aktiva minipauser, friskvårdspromenader samt qigong.